תעשיית האופנה לקראת 2019

מהן המגמות הכלכליות העיקריות ומהן המגמות המשפיעות על כיווני ההתפתחות של תעשיית האופנה ?

שנת 2019 צפויה להיות משמעותית בתעשיית האופנה.  […]