עתיד פעילויות היצור בעידן החדש

הצמיחה והגידול ברוב הפרמטרים מבוססים על יוזמה, יצירתיות, חדשנות אבל גם על יצור והפצה.

מהם תחומי הפעילות הגדולים ביצור בינ"ל ואילו […]