מגמות באפיון נאמנות הצרכן

מגמות וחידושים ביצירת תכניות הנעה והעמקת נאמנות צרכנים בתחומי הקמעונאות.

The Future of Retail Loyalty Schemes