סודות ההמחרה של Air BNB

המחרה דינמית…  סודות ההמחרה של תאגיד  Air BNB

The secrets of Air BNB Pricing