פעילות עסקית בעולם נטול גבולות

פעילות עסקית בעולם ללא גבולות.

Competing-in-a-world-of-sectors-without-borders