המחרה חדשנית בתחומי האופנה

מהו המחיר ה"נכון" ?  כיצד ראוי לקבוע מחיר של מוצר אופנה ?  האם אפשר להתאים מחירים לקבוצות צרכנים מבודלות ומזוהות […]