כיצד בונים מותג ? Gatorade כמשל

כיצד ראוי לפתח מוצר ולבנות מותג ?  ניתוח אירוע, Gatorade כמשל.

כיצד בונים מותג. גטורייד כמשל…