לוח גאנט לתכנון פעילויות מ-10/22 עד 12/23

מצ"ב לוח תכנון פעילויות לתקופה 10/22 עד 12/23.

מומלץ לעיין קודם במכתב הפירוט מה כדאי להכין וכיצד להתאים אותו לצרכים הניהוליים […]