אבחון (check-up) עסקי – ניתוח אירוע לדוגמא

הניתוח בוצע על חברה הפועלת בשוק המקומי, על בסיס מענה לכ – 60 שאלות.

התשובות למכלול הפרמטרים נתנו ע"י הבעלים המייסד.  […]