האסטרטגיה העסקית-שיווקית שלכם מעודכנת ?  10 שאלות המחייבות בדיקה לעיתים מזומנות.

 

Have you tested your strategy lately