מהי אסטרטגיית פעילות דיגיטלית ?  כיצד מיישמים אותה ?  מי אחראי ?  מהן גורמי ההצלחה ומהן הסיבות לכישלון ?

מצגת של אלון שטדלר / Digital it

digital-it