פעילות נבונה ומתוכננת היטב בערוצי הדיגיטל עשויה להוות מנוע צמיחה עבור חברות וארגונים.

דו"ח מקיף על אתגרי הפעילות הדיגיטלית וההזדמנות הניצבת בפני מדינות מרכז ומזרח אירופה (אבל בהחלט יכולה לשמש מפת דרכים לכיווני התפתחות גם עבור אחרים).

אילו תחומים יושפעו במיוחד מתהליכי הדיגיטציה ?  יצור ? שיווק ? הפצה ?  מו"פ ?

מהם התנאים בהם ניתן יהיה לפעול בהצלחה ?

The-rise-of-Digital-Challengers