כיצד ראוי להתאים את מערכות ההשכלה בעידן של שינויים כלכליים רדיקאליים ?

מערכות החינוך וההשכלה חייבות להתאים עצמן לעידן של שבירת פרדיגמות ושינויים כלכליים המשנים את פני העולם העסקי.

Adapting-education-to-the-demands-of-a-rapidly-changing-economy