מהן הסיבות לכישלונן של אסטרטגיות פעילות בערוצי הדיגיטל ?

Why-digital-strategies-fail