מודל הפעלה חדשני של אסטרטגיית הפעילות הדיגיטלית

/, דיגיטל/מודל הפעלה חדשני של אסטרטגיית הפעילות הדיגיטלית

מודל הפעלה חדשני של אסטרטגיית הפעילות הדיגיטלית

שינויים מהירים מאד בסביבה העסקית, תגובות מהירות של מתחרים ושינויי התנהגות צרכנים מחייבים אימוץ מודל הפעלה חדשני של אסטרטגיית הפעילות הדיגיטלית

A-winning-operating-model-for-digital-strategy

2019-01-29T16:24:48+02:00