מיתוג כתפיסה אסטרטגית – יוסי בר-אל

תהליך המיתוג חייב לבטא תפיסה אסטרטגית ולהתבצע באמצעות הפרמטרים הנכונים.