Smart-Cities-Full-Report

 

הפיכת מערכות עירוניות לחכמות הן הדרך בה ניתן לשפר באופן משמעותי את איכות ורמת החיים של תושבים.  במדינות מפותחות עוברים כעת לשלב ההטמעה של יכולות בינה מלאכותית.  ברוב המדינות המתפתחות נעשים מאמצים לבניית תשתיות לשם הפיכת הערים והישובים לחכמים ולהבטיח את רווחת התושבים. ערים חכמות – מגמות ותמונת מצב.