בארה"ב ובמערב אירופה יש מגמה של צמצום וסגירת עסקי מכולת וקמעונאות זעירה.

האם המגמה הזו ניתנת לבלימה או אפילו להיפוך ?

6 מגמות עיקריות הראויות לתשומת לב

Reviving-grocery-retail-Six-imperatives