תעשיית הביטוח הבינ"ל פועלת בסביבה שמרנית המסמנת כיווני שינוי משמעותיים. חברות הביטוח בעולם רשמו אמנם צמיחה גבוהה ב-2015 ומעל הממוצע ב-2016 אבל האם מגמה זו תישמר ?  מגמות אלו מאפיינות בעיקר את השוק הצפון אמריקאי ואת השוק האירופי.   מה צופן לנו העתיד בשוקי הביטוח הבי"ל ?

Global-Insurance-Industry-Insights-May-2018