אסטרטגיה עסקית – 10 נושאים המחייבים בדיקה מדי תקופה

האסטרטגיה העסקית-שיווקית שלכם מעודכנת ?  10 שאלות המחייבות בדיקה לעיתים מזומנות.

 

Have you tested your strategy lately