מודל חדש לניתוח גיאו-מרחבי ופיתוח יתרון תחרותי

מודל חדש לניתוח גיאו-מרחבי ופיתוח יתרון תחרותי

Geospatial-analytics-in-omnichannel-retail