כיצד מעריכים את שוויו של מיזם עסקי ?

אחת הסוגיות המרכזיות עמה מתמודד כמעט כל יזם הנה הערכת השווי .  כמה שווה העסק שלי ?   כמה שווה המוצר אשר פיתחתי ?

 

כיצד אומדים את שוויו של מיזם עסקי חדש ?  כיצד מעריכים את שוויו של מוצר חדשני ?

מיזם עסקי חדש ( או מוצר חדשני אשר כמותו לא היה קודם לכן ) אין לגביהם נתונים המשמשים בדרך כלל כבסיס לאומדנים והערכות ,כמו – מכירות , רווחים , נכסים , תמהיל מוצרים , יכולות מיוחדות … וכ"ו .   אז כיצד מעריכים את השווי ?

 

את שוויו של מיזם עסקי חדש ובעיקר שוויו של מוצר המציג חדשנות מקובל להעריך ולאמוד באמצעות אמידת פוטנציאל השוק והערכת קצב מימוש הפוטנציאל הזה .

 

פוטנציאל שוק אומד את סך כל נפח הפעילות / הצריכה בתחום מוגדר, לאורך תקופת זמן נתונה ( בדרך כלל פרק זמן המהווה "מחזור חיים" של מוצר ) .  בדרך זו ניתן לאמוד למשל את פוטנציאל כמות הנסיעות בכביש 6 , את פוטנציאל ( נפח ) הפעילות של בית קפה חדש ואת היקף המכירות ( כסף ויחידות מוצר ) של מחשב כף יד חדשני המשלב יכולות מובילות בתחום התקשורת , עיבוד נתונים , מולטימדיה ואחסון .

 

הכנת תכנית עסקית מפורטת הנבנית עפ"י אומדנים והערכות מבוססים הנה שלב חיוני בהכנות אשר  כל יזם חייב לבצע לפני התחלת הפעילות העסקית .   שלב תכנוני זה חיוני ומתבקש על ידי כל מי שבוחן האם להשקיע במיזם / במוצר או מתכוון להעניק לו סיוע פיננסי ( בין אם זה בנק ובין אם אלו שותפים ו/או משקיעים ) .

 

התכנית השיווקית , אשר הנה אחד הנדבכים של התכנית העסקית , נועדה לפרט את מכלול הפעולות המתוכננות על מנת לממש את פוטנציאל השוק .  התכנית השיווקית מציגה למעשה את הפעילויות ואת המשאבים המושקעים ומציגה מנגד את קצב מימושו של פוטנציאל השוק .

 

יזמים , ממציאים ובעלי של עסקים חדשים נוטים בד"כ לראות את העולם במשקפיים וורודות .  כשמדובר על העסק / המוצר החדש שלהם – הם מתייחסים אליו כמו שמתייחסים אל בן הזוג בשיאה של תקופת ההתאהבות .  הכל נראה נוצץ , מבטיח וללא מגרעות …   בשל התופעה הזו אין ביכולתם   של יזמים לאמוד נכון את פוטנציאל השוק וגם הערכתם באשר לקצב מימוש הפוטנציאל נוטה להיות אופטימית עד כדי חוסר היגיון .

 

ככל שצבר הנתונים עליהם מושתתת התכנית העסקית הנם מבוססים וריאליים – כך הערכת השווי תהיה נכונה יותר , מקובלת וניתן יהיה לגזור ממנה תמונה אמתית ונכונה באשר לשוויו של העסק או של המוצר החדשני .