כתב התחיבות לשמירת סודיות ואי תחרות- לצפייה לחץ כאן