המסמך המצ"ב הנו תבנית סכמאטית להכנת תכנית העבודה של מנהל הטריטוריה .

הכנת תכנית העבודה והפעילות עפ"י סכמה זו מחייבת התאמה לוקאלית לתנאי הרקע הייחודיים עבור כל טריטוריה .

לצפייה במסמך לחץ כאן