עקרונות להכנת תכנית עבודה ופעילות עסקית-שיווקית

//עקרונות להכנת תכנית עבודה ופעילות עסקית-שיווקית

עקרונות להכנת תכנית עבודה ופעילות עסקית-שיווקית

המסמך המצ"ב הנו תבנית סכמאטית להכנת תכנית העבודה של מנהל הטריטוריה .

הכנת תכנית העבודה והפעילות עפ"י סכמה זו מחייבת התאמה לוקאלית לתנאי הרקע הייחודיים עבור כל טריטוריה .

לצפייה במסמך לחץ כאן

2018-05-22T09:52:00+03:00