תחומי עיסוק

/תחומי עיסוק
תחומי עיסוק 2018-06-07T10:05:58+03:00

ייעוץ עסקי אסטרטגי

בחינת היתכנות ו /או כדאיות של פרויקטים

הכנת תכניות עסקיות ותכניות עבודה

חוות דעת מומחה

פעילות במרחב הדיגיטלי

פיתוח עסקי