אנו מסייעים להנהלת הפירמה לבחון את מבנה המחירים בתחומי פעילותה ( של הפירמה ושל המתחרים הישירים והעקיפים ) וממליצים להנהלת הפירמה על החלופה האופטימלית של מדיניות המחירים .

מדיניות מחירים אמורה לסייע בהשגה בו זמנית גם של רווחיות פיננסית וגם לאפשר לבצע פעילויות שיווק דינאמיות ורכישת יתרון תחרותי ארוך טווח .

בתהליכי הבחינה אנו ממפים את כל המוצרים בתחום הפעילות הרלוונטי ומזהים את מדיניות המחירים של המתחרים .

אנו מאתרים את מכלול משתני הפעילות הפנימיים של הפירמות המתחרות ומזהים את גורמי החולשה ו/או העוצמה הגלומים בפעילותן .

בעת ביצוע מיפוי המחירים אנו אוספים מידע רב על המבנה הפיננסי של המתחרים ונתחים מידע זה לצורך קבלת החלטות אופרטיביות הנוגעות למדינות המחירים התחרותית של הפירמה .