כחלק אינטגרלי של עבודת התכנון האסטרטגי ניתן לקבל גם ייעוץ והכוונה למנהלים וסיוע בתהליכי קבלת ההחלטות.
הייעוץ והליווי המקצועי ניתן במסגרת הארגונית הפורמלית, (כחלק מעבודה מובנית המבוצעת בפירמה), תוך כדי נטילת חלק בתהליכי הניהול השוטף .