אנו מבצעים ליווי לחברות הזנק ( Start-Up ) ו/או לחברות בהקמה .
במסגרת פעולות אלו אנו מבצעים בדיקות היתכנות , אפיון שווקים , ניתוח מתחרים … ומלווים את מכלול פעילות ההקמה ואת הרצת החברות החדשות .

כחלק מפעילות זו אנו גם מייצגים את החברות בפני גופים מוסדיים , בפני גופים ממשלתיים , משקיעים וקרנות הון ומסייעים להשגת שותפויות אסטרטגיות עם גופים וחברות בשוק המקומי ובשווקים הבינ"ל .

בפעילות הליווי האישית ( למנהלים ו/או להנהלות של חברות ) , אנו מסייעים לאמן את המנהלים ולהחיל שיטות ונורמות ניהול מקובלות .