כחלק אינטגראלי מעבודת המיפוי וניתוח השווקים וגם לצרכי התנעה של תהליכי מיזוג ו/או רכישה אנו נוטלים חלק פעיל בצוות המו"מ, ואפילו מנהלים חלק מהמו"מ באופן ישיר (אם לצורך שמירת סודיות ואם לצרכים טקטיים של ניהול מו"מ בשלבים מתקדמים יותר).

אנו מנהלים ו/או מהווים חלק מצוותי מו"מ עסקי גם בתחומים נוספים – העסקת קבלני משנה, איתור מערכי שיווק ומכירות, איתור מוצרים חדשים, אתור בעלי תפקידים ניהוליים בתחומים מוגדרים … וכ"ו .