לאלו הזוכים במאה נצחונות,

במאה מאבקים,

אין את היכולת העליונה.

 

את היכולת העליונה יש לאלו

המשתמשים באסטרטגיה,

בכדי לכופף את האחרים ללא מאבק.

 

האסטרטגיה האידאלית היא ליצר תוכנית.

העדיפות השניה היא להביא למשא ומתן.

הבאה ליצר אסטרטגיה.

הפתרון הנחות הוא לתקוף יעד מבוצר.

 

אלו המאומנים ביישום אסטרטגיה,

מכופפים את האסטרטגיה של אחרים ללא מאבק;

עוקרים את הביצורים של אחרים ללא מתקפה;

משתלטים על הארגונים של אחרים ללא מאמץ.


סאן טסו. סין. 300 לפנה"ס.